Ett systematisk HMS – arbeid er en god investering for Trias sine medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Trias vil oppfattes som et profesjonelt
og seriøst selskap ved å etterleve de lover og forskrifter som gjelder. Vi krever ryddighet og orden av alle aktører og samarbeidspartnere.
I denne sammenheng skal vi også være en god bidragsyter for våre byggherrer og andre samarbeidspartnere, slik at vi i fellesskap
oppnår gode resultater innen HMS. Gode holdninger er lik, gode resultater.

Vil du ha innsyn til firmadokumentene før du inngår en avtale med oss?
Se igjennom de siste opplysningene her: