Vi har utleie av arbeidskraft innen montering, rivning, snekker/tømrer og renhold
med fokus og kompetanse på følgende områder:

Montasje

Balkong montering
Rekkverk montering
Innglassing
Glassfasader
Ståltrapper

Rivning

Rydding/sjauing
Miljøsanering
Stålarbeider

Snekker/Tømrer

Rehabilitering og ny bygg
Dører og vinduer
Restaurering

Renhold

Daglig renhold
Bygg rengjøring
Søppelfjerning
Trappevask
Vindusvask
Flyttevask

Kompetansen som mange av montørene innehar er følgende:

Jobb fra stillas kurs
Varmearbeider kurs
Fallsikrings kurs

Teleskoptruck lisens
Lift lisens